Viermii politici din învăţământ

Sunt domenii care, în orice societate sănătoasă ar trebui să rămână în afara politicii. Sunt zone pe lângă care putregaiul şi împuţiciunea politicii ar trebui să nu aibă îndrăzneala de a trece. Lunt lucruri legate de sănătatea naţiunii care ar trebui perpetuu să rămână în afara sferei de influenţă politică, mai ales când această sănătate nu este neapărat de natură fiziologică, ci mentală,psihică.
Am întâlnit în ultima vreme un fel de sintagmă alăturată persoanei doamnei Sanda Maria Ardelean: „prorector autosuspendat pe perioada exercitării mandatului de deputat” şi nu aş putea spune ce mă deranjează cel mai mult în această alăturare de cuvinte. Faptul că un dascăl renunţă la vocaţia pe care, în principiu ar trebui s-o aibă, pentru a se bălăci dezinvolt în cloaca unui partid care, prin deciziile luate în ultimii ani, s-a dovedit cel mai mare duşman al învăţământului românesc? Să fie faptul că în urma tuturor întâmplărilor ce i-au bulversat pe toţi cei cuprinşi într-o formă sau alta de pregătire doamna profesor se mai află în politică? Să fie , oare, faptul că în urma aplicării legii gândite (???) de copilul vitreg (nu teribil…) al sistemului, ministrul făr’ de bac, Funeriu, deşi Universitatea suceveană a fost retrogradată în cele din urmă rânduri ale învăţământului universitar, doamna senator încă nu şi-a înaintat demisia din funcţia pe care, deşi autosuspendată, încă o mai deţine?
Zâmbetele, de altminteri destul de charmante ale doamnei Ardelean, nu pot ascude o realitate. Şi complicitatea dumneaei a lovit nu numai imaginea, prestigiul şi bugetul universităţii sucevene,dar şi pe cea a unui oraş întreg. Şi sprijinul dumneaei a dat o lovitură mişelească colegilor dintr-un centru ce s-a încăpăţânat să nu îşi dea duhul nici măcar în vremuri mai tulburi,clădindu-şi pas cu pas reputaţia unui loc unde se face carte cu seriozitate. Şi acordul dumneaei a făcut posibilă,creşterea confuziei, scăderea motivaţiei şi adâncirea crizei dintr-un sistem deja lovit de boala tuturor experimentelor, cum este cel al învăţământului. Aşa că pentru mai multă corectitudine, sintagma alăturată numelui doamnei Ardelean ar trebui să sune „prorector demisionar pe viaţă din pricina eşecului nefericitului experiment Funeriu”.Minima demnitate ar trebui s-o facă pe doamna senator să admită marele deserviciu făcut universităţii la care funcţionează, studenţilor şi profesorilor acesteia şi să renunţe la funcţia de conducere pe care încă o deţine. Numai că, aşa precum s-a dovedit, onoarea nu are nimic de a face cu politica. Şi putem fi siguri că o vom vedea pe doamna Ardelean candidând la funcţia de rector al acestei universităţi, împlinind pohta ce-a pohtit Funeriu, de a o alipi unei alte unităţi de acest fel, probabil celei ieşene,precedentul existând deja din „anii luminoşi ai comunismului”…

De ce am folosit acest titlu? Pentru că prea mulţi intelectuali, implicaţi în tot felul de jocuri politice se comportă asemenea viermilor din interiorul fructelor. Le devorează din interior, ucigându-le, în timp ce se hrănesc din corpul, din bogăţia acestora. Intelectuali de înaltă statură profesională au activat, totuşi, de-a lungul timpului în politică. Numai că cei dintr-un trecut nu prea îndepărtat au lucrat în folosul societăţii şi a a oamenilor pe care îi reprezentau şi nu în defavoarea lor… Aşa că, doamnă prorector autosuspendat, cea mai corectă conduită de urmat ar fi cea care să lămurească în ce barcă vă aflaţi şi în folosul cui. Cât despre oameni care să ducă mai departe învăţământul universitar sucevean…sunt sigur că se vor mai găsi.Nimeni nu este de neînlocuit…

Reclame